O firmie

Ramks jest firm±, która powstała w 2009r i bazuje na latach do¶wiadczeń pracy w branży paliwowej. Głównym zakresem naszej działalno¶ci jest sprzedaż hurtowa oraz detaliczna wszelkiego rodzaju asortymentu zwi±zanego z budow±, eksploatacj± i modernizacj± stacji paliw.
Działalno¶ć naszej firmy nie zamyka się na handlu, wykonujemy również usługi w zakresie:
  • modernizacji zbiorników na zasadzie instalacji drugiego płaszcza,
  • wymiany zbiorników paliwowych,
  • instalacji: ruroci±gów technologicznych, systemów monitoringu oraz sond kontrolno-pomiarowych,
  • prób szczelno¶ci i czyszczenia zbiorników,
  • zatwierdzenia typu, legalizacji zbiorników i systemów pomiarowych
oraz wiele innych...

Nowo¶ci

Kontakt

RAMKS Rafał Mikołajczyk
ul. Słowackiego 48
42-600 Tarnowskie Góry
32 790-41-28
510-560-951
biuro@ramks.pl
Wykonanie: Lukana.pl · Projekt: Harp.pl ·