Twj koszyk jest pusty
W celu umoliwienia Pastwu szybkiego zoenia zapytania ofertowego na interesujce Was produkty stworzylimy system "Koszyka zapyta ofertowych". Aby wysa zapytanie ofertowe, prosimy o dodanie interesujcych Pastwa produktw do "Koszyka zapyta" za pomoc przycisku "Dodaj do koszyka zapyta", nastpnie klikn w prawym grnym rogu w przycisk "Poka koszyk" i postpowa wedug instrukcji zawartych na stronie.
 

Zbiornik paliw podziemny dwupłaszczowy 70m3

Kategoria: Podziemne dwupłaszczowe
Symbol:
Średnica zbiornika: 2900mm
Długość zbiornika: 11200mm
Orientacyjna waga zbiornika: 11300kg

Wersja: jedno, dwu, trzy lub cztero-komorowa
Wykonanie: Lukana.pl · Projekt: Harp.pl ·