Twj koszyk jest pusty
W celu umoliwienia Pastwu szybkiego zoenia zapytania ofertowego na interesujce Was produkty stworzylimy system "Koszyka zapyta ofertowych". Aby wysa zapytanie ofertowe, prosimy o dodanie interesujcych Pastwa produktw do "Koszyka zapyta" za pomoc przycisku "Dodaj do koszyka zapyta", nastpnie klikn w prawym grnym rogu w przycisk "Poka koszyk" i postpowa wedug instrukcji zawartych na stronie.
 

Zbiornik paliw podziemny dwupłaszczowy 8m3

Kategoria: Podziemne dwupłaszczowe
Symbol:
Średnica zbiornika: 1600mm
Długość zbiornika: 4360mm
Orientacyjna waga zbiornika: 2030kg

Wersja: jedno i dwu-komorowa
Wykonanie: Lukana.pl · Projekt: Harp.pl ·