Twj koszyk jest pusty
W celu umoliwienia Pastwu szybkiego zoenia zapytania ofertowego na interesujce Was produkty stworzylimy system "Koszyka zapyta ofertowych". Aby wysa zapytanie ofertowe, prosimy o dodanie interesujcych Pastwa produktw do "Koszyka zapyta" za pomoc przycisku "Dodaj do koszyka zapyta", nastpnie klikn w prawym grnym rogu w przycisk "Poka koszyk" i postpowa wedug instrukcji zawartych na stronie.
 

Stanowisko zlewcze spustowe na cztery produkty

Kategoria: Bez przyłącza oparów
Symbol:
Stanowisko zlewcze na cztery produkty (np. ON+ON+ON+BIO).
Wyposażenie:
- cztery przyłącza kamlock A3 z DC3,
- siłownik wspomagający pracę klapy,
- zawór odprowadzający ciecz ze stanowiska w przypadku rozlania przy tankowaniu,
- cztery kołnierze stalowe 3" DN80 PN16 do połączenia rurociągów zlewczych,
- cztery stalowe nogi przystosowane do zabetonowania.
Wykonanie: Lukana.pl · Projekt: Harp.pl ·