Twj koszyk jest pusty
W celu umoliwienia Pastwu szybkiego zoenia zapytania ofertowego na interesujce Was produkty stworzylimy system "Koszyka zapyta ofertowych". Aby wysa zapytanie ofertowe, prosimy o dodanie interesujcych Pastwa produktw do "Koszyka zapyta" za pomoc przycisku "Dodaj do koszyka zapyta", nastpnie klikn w prawym grnym rogu w przycisk "Poka koszyk" i postpowa wedug instrukcji zawartych na stronie.
 

Dystrybutor paliwa Petrotec Euro FleetsysVI

Kategoria: Jednopaliwowe
Symbol: Petrotec
Dystrybutory bezobsługowy z zabudowanym w liczydle tankautomatem na karty magnetyczne lub żetony. Przeznaczony jest do użytku wewnętrznego do obsługi własnego parku samochodowego, a w szczególności dla:

* PKS,
* Komunikacja miejska (MZK, MPK),
* policji,
* wojska,
* straży pożarnej,
* pogotowia,
* wodociągi,
* firmy oczyszczania miasta,
* lotniska,
* elektrownie i elektrociepłownie,
* kopalnie,
* huty,
* mleczarnie,
* cukrownie,
* gospodarstwa rolne,
* firmy transportowe,
* i inne firmy wymagające szczegółowego rozliczania kierowców z tankowań paliwem i zarządzaniem gospodarką paliwową.

Podstawowe parametry:
* dystrybutor na jeden lub dwa gatunki paliwa,
* tankautomat zabudowany w liczydle dystrybutora,
* obudowa wykonana z chromonikieliny i aluminium,
* pompa rotacyjna o bardzo dużej żywotności,
* filtr wielokrotnego użycia łatwy w czyszczeniu, wykonany z blachy kwasoodpornej,
* wydajność od 40 do 130 dm3/min.,
* oprogramowanie umożliwiające konfiguracje tankautomatu i tworzenie szczegółowych raportów z tankowań,
* oprogramowanie umożliwia obsługę 4300 użytkowników (możliwość zwiększenia liczby użytkowników),

Opcje dodatkowe:
* zasilanie 1 lub 3 fazowe,
* hydraulika w układzie do systemu tłocznego,
* przełącznik wyboru wydajności 40-80 dm3/min.,
* podgrzewanie elektroniki,
* drukarka paragonów,
* transmisja modemowa lub bezprzewodowa GSM,
* automatyczna identyfikacja tankujących pojazdów i kierowców,
* automatyczne przekazanie danych stanu licznika kilometrów w chwili tankowania,
* zabezpieczenie przed tankowaniem do kanistrów,
* sondy pomiarowe do zbiorników pozwalające w pełni uszczelnić system dostaw i wydawania paliwa.
Wykonanie: Lukana.pl · Projekt: Harp.pl ·