Twj koszyk jest pusty
W celu umoliwienia Pastwu szybkiego zoenia zapytania ofertowego na interesujce Was produkty stworzylimy system "Koszyka zapyta ofertowych". Aby wysa zapytanie ofertowe, prosimy o dodanie interesujcych Pastwa produktw do "Koszyka zapyta" za pomoc przycisku "Dodaj do koszyka zapyta", nastpnie klikn w prawym grnym rogu w przycisk "Poka koszyk" i postpowa wedug instrukcji zawartych na stronie.
 

Kołnierz stalowy płaski

Symbol: Pozostałe rozmiary

Kołnierz stalowy płaski

Symbol: 8" DN200 PN16

Kołnierz stalowy płaski

Symbol: 6" DN150 PN16

Kołnierz stalowy płaski

Symbol: 5" DN125 PN16

Kołnierz stalowy płaski

Symbol: 4" DN100 PN16

Kołnierz stalowy płaski

Symbol: 3" z otworem 4" DN80/100 PN16

Kołnierz stalowy płaski

Symbol: 3" DN80 PN16

Kołnierz stalowy płaski

Symbol: 2" DN50 PN16
Wykonanie: Lukana.pl · Projekt: Harp.pl ·