Twj koszyk jest pusty
W celu umoliwienia Pastwu szybkiego zoenia zapytania ofertowego na interesujce Was produkty stworzylimy system "Koszyka zapyta ofertowych". Aby wysa zapytanie ofertowe, prosimy o dodanie interesujcych Pastwa produktw do "Koszyka zapyta" za pomoc przycisku "Dodaj do koszyka zapyta", nastpnie klikn w prawym grnym rogu w przycisk "Poka koszyk" i postpowa wedug instrukcji zawartych na stronie.
 

Przeciwkołnierz kwadratowy męski 1,5"

Symbol: 50mm, DN40, materiał: stal ocynkowana

Przeciwkołnierz kwadratowy męski 2"

Symbol: 63mm, DN50, materiał: stal ocynkowana

Przeciwkołnierz kwadratowy męski 3"

Symbol: 90mm, DN80, materiał: stal ocynkowana

Przeciwkołnierz kwadratowy męski 4"

Symbol: 110mm, DN100, materiał: stal ocynkowana

Przeciwkołnierz kwadratowy żeński 1,5"

Symbol: 50mm, DN40, materiał: stal ocynkowana

Przeciwkołnierz kwadratowy żeński 2"

Symbol: 63mm, DN50, materiał: stal ocynkowana

Przeciwkołnierz kwadratowy żeński 3"

Symbol: 90mm, DN80, materiał: stal ocynkowana

Przeciwkołnierz kwadratowy żeński 4"

Symbol: 110mm, DN100, materiał: stal ocynkowana
Wykonanie: Lukana.pl · Projekt: Harp.pl ·